METAMORFOZA – OD BOLA DO ISCELJENJA

Kada pomislite na gusenicu koja se pretvara u divnog leptira ili na ružno pače koje postaje predivan beli labud, na šta vas to asocira? Prva asocijacija je metamorfoza ili preobražaj, preobraćanje, promena. Ne prolaze samo insekti i životinje kroz ovakve procese. Priroda i svi mi i sve živo i neživo kao deo prirode prolazimo kroz metamorfoze, često više puta u…